Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treść graficzna, Materiały audio oraz wideo, Informacje i relacje pomiędzy obiektami, Język strony,
 • Zmiana rozmiaru tekstu

Wyłączenia

 • Deskrypcja materiałów wideo z relacji na żywo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Orzechowski.
 • E-mail: mosir.ostrowmaz@gmail.com
 • Telefon: 29 645 2145

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej
 • Adres: ul. H. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka
 • E-mail: mosir@mosir.ostrowmaz.pl
 • Telefon: 29 645 2131

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. Warchalskiego 3. Do budynku prowadzi 1 wejście od strony płyty boiska oraz 2 wejścia od ul. Warchalskiego. Do wejść od strony ul. Warchalskiego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda dostępna dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1, 2, 3. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Budynek: obiekt sportowo-widowiskowy przy ul. Trębickiego 10. Do budynku prowadzą  2  wejścia od ul. Trębickiego: bez schodów oraz z podjazdem dla wózków osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku są 2 windy, obie w bezpośredniej bliskości wejść do budynku. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz 1 piętrze.  Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i 1 piętrze. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-12-22 13:18 Autor: mosirostrowmaz@nowybip.pl Data publikacji: 2020-12-22 13:18 Osoba udostępniająca na stronie: mosirostrowmaz@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-24 Osoba modyfikująca: Krzysztof Orzechowski
Data stworzenia : 2020-12-16 12:18 Autor : mosirostrowmaz@nowybip.pl Data publikacji : 2020-12-16 12:18 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-15 14:03 Osoba modyfikująca : mosirostrowmaz@nowybip.pl