Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.
Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.


Data wytworzenia: 2021-02-15 Autor: Krzysztof Orzechowski Data publikacji: 2021-02-01 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Orzechowski Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-15 Osoba modyfikująca: Krzysztof Orzechowski
Data stworzenia : 2021-02-15 14:01 Autor : Krzysztof Orzechowski Data publikacji : 2021-02-15 14:01 Osoba udostępniająca na stronie : Krzysztof Orzechowski Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-24 13:05 Osoba modyfikująca : Krzysztof Orzechowski